Sto wniosków o stypendia szkolne dla 200 dzieci z terenu naszej gminy zostało pozytywnie zweryfikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Korzennej. Pomoc finansowa w tej formie wyniesie w pierwszym półroczu tego roku szkolnego 100 tys. zł.

W większości skorzystają z niej uczennice i uczniowie ze szkół podstawowych (127 osób), a ponadto także uczący się w technikach (40 osób), szkołach branżowych pierwszego stopnia (22 osoby) oraz licach ogólnokształcących (10 osób).

Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodów rodziny. Jeśli nie przekraczają one 300 zł na osobę w rodzinie, to stypendium wyniesie 184 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia tej kwoty (dopuszczalne maksimum to 600 zł) stypednium wyniesie 124 zł miesięcznie.

Pieniądze będą wypłacone jednorazowo w grudniu, a potem wnioski trzeba będzie złożyć ponownie na drugie półrocze. Do końca listopada konieczne będzie przedstawienie dowodów zakupu (faktur, rachunków), potwierdzających wykorzystanie stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem tj. na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym takich jak podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, tornister, strój na zajęcia w-f itp.