ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW JANCZOWEJ I ŁĘKI NA ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Sołtysi wsi serdecznie zapraszają mieszkańców na zebrania wiejskie, które odbędą się w dniu 2 czerwca 2024 roku (niedziela):

  • w JANCZOWEJ o godz. 9:00 w sali przy Kaplicy w Janczowej,
  • w ŁĘCE o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Łęce.

Tematem zebrania będzie przyjęcie wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 oraz omówienie spraw bieżących wsi.

Sołtysi wsi
Stanisław Hodorowicz
Piotr Sowa