DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA 

 

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW W REALIZACJI ZADAŃ POMOCY  SPOŁECZNEJ  

– Budżet zadaniowy – 13.1.4.1 

– Dział 852 rozdział 85295 § 2030 

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka  wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior +” na lata 2021-2025,  Edycja 2024 w ramach Modułu II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +” w roku 2024. 

Liczba miejsc dofinansowywanych w placówce w ramach umowy wynosi 20.  

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. 

Program skierowany jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie  im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności  ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WOJEWODY – 43 680,000 zł 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA – 126 580,00 zł  

DATA PODPISANIA UMOWY  

CZERWIEC 2024

 

Pliki do pobrania