Ponad 1700 zł zebrano podczas przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Łęce akcji charytatywnej na rzecz chorej Wiktorii Wróbel. Zebrana suma zostanie przeznaczona na terapię genową i rehabilitację dziewczynki.

Dziecko cierpi na szczególnie groźny tym SMA. Koszty leczenia są gigantyczne i wynoszą 10 mln zł. Uczennice i uczniowie szkoły w Łęce gremialne wzięli udział w akcji, przynosząc do szkoły różne zabawki, które potem wystawiono na sprzedaż na szkolnym kiermaszu. Efektem zaangażowania rodziców, dzieci i nauczycieli było zebranie 1738, 20 zł, które przekazano na rzecz fundacji wspierającej chorą Wiktorię.