Rada Gminy Korzenna podjęła podczas dzisiejszej sesji uchwałę w sprawie przyjęcia „Apelu w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II”. Głosowanie w tej sprawie było jednomyślne.

Projekt uchwały wprowadzono do porządku dziennego już podczas sesji. Inicjatywę Klubu Radnych „Jedność” przedstawił radny Jacek Fornagiel, uzyskując akceptację wszystkich radnych obecnych na sesji. Głosowanie uchwały wyglądało identycznie – „za” było 14 osób czyli wszyscy uczestniczący w sesji.

W Apelu czytamy m.in., że „Święty Jan Pawel II jest niekwestionowanym autorytetem nie tylko dla naszej Ojczyzny, ale także dla całego świata”. W treści apelu podkreślono też, że „Rada Gminy Korzenna sprzeciwia się manipulacji i działaniom, które są krzywdzące dla dobrego imienia najwybitniejszego Polaka – Świętego Jana Pawła II”. Apel kończy wezwanie do obrony papieża-Polaka.

Pełna treść uchwały znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania