Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrało wczoraj osiem nauczycielek, pracujących na terenie naszej gminy. Awans uzyskało 11 osób, ale nie wszystkie mogły uczestniczyć w spotkaniu.

Nowo mianowani nauczyciele pracują na co dzień w szkołach w Janczowej, Jasiennej, Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Miłkowej, Mogilnie, Posadowej Mogilskiej i Szkole Muzycnzej I stopnia w Korzennej. Wśród osób, którym wójt Leszek Skowron wręczył dokumenty, potwierdzające uzyskanie awansu znaleźli się: Edyta Bielak – Sierotowicz, Ewa Kaleta, Karolina Michalik, Maria Pękała, Kinga Bargieł, Mariola Adamczyk, Agnieszka Szewczyk, Danuta Kipiel, Paulina  Jędrzejowska, Alicja Bogucka i Kamil Kukla.

Mianowanie, poza wyższym uposażeniem, daje zatrudnionej osobie m.in. większą stabilność zatrudnienia, a stosunek pracy w przypadku nauczyciela mianowanego jest szczególnie chroniony i można go rozwiązać jedynie w ściśle określonych sytuacjach.