Długo oczekiwana droga Lipnica Wielka Podlas zostanie wybudowana w tym roku. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych, a wykonanie prac powierzono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Korzenna.

Jak podkreśla sołtys Lipnicy Wielkiej Jarosław Babiec droga ta była długo oczekiwana, ale na przeszkodzie realizacji inwestycji stały kwestie własnościowe. Dzięki zaangażowaniu nieżyjącej już radnej Elżbiety Wysowskiej udało się uzyskać zgody właścicieli na przekazanie gruntów pod budowę drogi można było przystąpić do przygotowania dokumentacji projektowej.

W efekcie w tym roku droga o szerokości około 2,4 m wyłożona płytami ażurowymi zostanie całkowicie zmodernizowana. Na długości 750metrow położona zostanie nawierzchnia betonowa, a szerokość jezdni wyniesie 3,5 m. Droga będzie miała także pobocza. W ramach tej samej inwestycji zostanie wzmocniony most, a barierki na moście zostaw wymienione. – Zasadniczo poprawi to komfort życia mieszkańców i bezpieczeństwo użytkowników drogi – zaznacza wójt Leszek Skowron.

Koszt całej inwestycji przekroczy 1,1, mln zł, ale pieniądze na ten cel w większości pokryje wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniesie ponad 912 tys. zł.

Zgodnie z umową PUK Korzenna powinien wybudować drogę do końca listopada br.