Prace przy przebudowie drogi w Łęce koło szkoły zostały już zakończone. Trwają procedury odbiorowe i po ich sfinalizowaniu inwestycja zostanie formalnie oddana do użytku.

Nowy odcinek drogi prowadzący od drogi powiatowej w górę w kierunku Trzycierza w praktyce jest już użytkowany przez mieszkańców. Komfort zarówno pieszych, jak kierowców zasadniczo się tam poprawił. Droga ma nową nawierzchnię asfaltową, gotowy jest także nowy chodnik, a jezdnia jest oświetlona. Na drodze wykonano także oznakowanie poziomie np. znaki ostrzegające przed dużym natężeniem ruchu pieszych, a także przejście dla pierwszych. Lampy oświetleniowe wyposażone są w nowoczesne, energooszczędne oprawy, a wzdłuż drogi wykonano rowy odprowdzające wodę.

Przebudowany odcinek ma 220 metrów długości, a wydatki na zrealizowane prace wyniosą blisko 950 tys. zł. Większość kosztów pokryje jednak dofinansowanie pozyskane przez gminę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wyniesie 760 tys. zł.