Odpady pochodzące z działalności rolniczej mieszkańcy naszej gminy będą mogli nieodpłatnie oddać w sobotę, 23 marca, na placu przy budynku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miłkowej w godzinach 800-1300.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpady z działalności rolniczej takie jak folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań typu big bag nie są odpadami komunalnymi. Nie można ich zatem oddawać w ramach prowadzonej systematycznie na ternie gminy zbiórki odpadów komunalnych. Każdy rolnik powinien oddawać odpady rolnicze w ramach indywidualnych umów z firmami, zajmującymi się ich zagospodarowaniem i posiadającymi stosowne zezwolenia na prowadzenia działalności tego typu.

Zorganizowana przez gminę zbiórka zaplanowana na 23 marca umożliwia pozbycie się odpadów rolniczych za darmo. Ewentualne dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Korzenna (pok. nr 004) oraz pod numerem telefonu 18 440 66 35.