Co najmniej ponad 400 dzieci skorzysta w tym roku szkolnym z darmowych obiadów w szkołach na terenie naszej gminy – wynika z liczby pozytywnie zweryfikowanych wniosków, które złożono w tej sprawie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Grono objętych tą formą pomocy może być jeszcze większe, ponieważ wnioski przyjmowane są na bieżąco, a lista uprawnionych do dożywiania dzieci jest w miarę potrzeby uzupełniana.

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski od 1 sierpnia br.  Pod koniec września ich liczba sięgnęła 199 i obejmowała 410 dzieci. Dodatkowo zasiłkiem celowym w formie świadczenia na zakup posiłku objęto 36 dzieci.

Posiłki dla dzieci przygotowuje stołówka gminna, z której obiady rozwożone są do poszczególnych szkół. W szczytowym okresie korzystało z nich ponad 900 dzieci. W kolejnych latach ich liczba spadała w związku ze zmniejszaniem się liczby uprawnionych. Obecnie maksymalny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, warunkujący możliwość otrzymania darmowego posiłku wynosi 1200 zł.