Czytelnicy, korzystający z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej, mogą teraz odwiedzać bibliotekę także w niektóre soboty. Od początku roku, znajdująca się w dworze w Korzennej biblioteka jest otwarta w pierwsze i ostatnie soboty każdego miesiąca.

Decyzja o umożliwieniu czytelnikom korzystania z bibliotecznych zbiorów także w niektóre soboty wynika z udziału biblioteki w wieloletnim „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wymaga on, by biblioteka była dostępna w wybrane 24 soboty w ciągu roku. W przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Korzennej przyjęto zasadę, że będą to pierwsze i ostatnie soboty miesiąca. W tych dniach biblioteka będzie otwarta od godz. 8:00 do 13:00.