Bierzmy przykład z pszczelej rodziny 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna KORZENIE serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. „Bierzmy przykład z pszczelej rodziny”, realizowanym w okresie od 01.05.2024r. do 30.11.2025r. Projekt ”, sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 190 osób – rodzin z terenu gminy Korzenna w oparciu o apiterapię i innowacyjne działania proekologiczne do końca XI 2025r. Projekt angażuje w różnych formach młodych obywateli i ich rodziny, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. 

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania integracyjno- aktywizujące :

warsztaty szkoleniowe dla 15 młodych ekowolontariuszy, realizowane w formie cyklu spotkań teoretyczno – praktycznych w zakresie promowania partycypacji obywatelskiej i edukowania w temacie inicjatyw ekologicznych – łącznie 25 godz. zajęć. 

realizacja 280 godz. ekologicznych warsztatów dla całych rodzin takich jak:

– warsztaty pszczelarskie dla najmłodszych;

– patchworking;

– warsztaty upcyclingowe;

– warsztaty filmowe;

– eko ozdoby;

– warsztaty eko kosmetyków

– warsztaty dla pszczelarzy. 

  4 wyjazdy studyjne dla uczestników projektu, do obiektów pszczelarskich zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

4 seanse eko-kina plenerowego na zielonej łące dla wszystkich mieszkańców gminy.

Rodzinny Piknik Integracyjny z Pszczołą w Tle – podsumowanie działań projektowych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i udziału i rekrutacji do projektu zapisano w załączonym Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania