Maria Bajerska – Inspektor w Biurze Obsługi Klienta

tel. (018) 440-66-41

fax. (018) 441-70-39

Od 1 lipca 2007 roku w Urzędzie Gminy Korzenna działa Biuro Obsługi Klienta. Jego utworzenie przyczyniło się do udoskonalenia wewnętrznych procedur w urzędzie, zapewniających przejrzystość działania oraz doskonalszą obsługę obywateli. Tutaj każdy jest uprzejmie obsłużony. Obsługują go wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni pracownicy służący fachową i kompetentną informacją. Biuro to znajduje się na parterze budynku, jest to wygodne dla mieszkańców, gdyż bez wchodzenia na piętro, każdą informację uzyskają na parterze. Jego utworzenie przyczyniło się także do zmiany wizerunku urzędu.

W Biurze Obsługi Klienta można uzyskać:

wyczerpującą informację o trybie , sposobie załatwienia określonej sprawy, wymaganych dokumentach, załącznikach, terminach, opłatach oraz trybie odwoławczym.

niezbędne druki, wnioski formularze

oraz pomoc w ich wypełnieniu informację o strukturze organizacyjnej urzędu, jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych.

Utworzenie Biura Obsługi Klienta wpłynęło na standard świadczonych usług, zmniejszając barierę klient – urzędnik. Kompleksowa i wyczerpująca informacja, pomoc w kompletowaniu i wypełnianiu dokumentów uczyniły urząd bardziej przyjaznym i przystępnym dla interesantów.