Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzycierzu. Obiekt zostanie także zadaszony, dzięki czemu będzie z niego można korzystać także w razie trudniejszych warunków atmosferycznych np. podczas deszczu.

Boisko będzie miało wymiary do 20 m x 40 m  oraz sztuczną nawierzchnię, umożliwiającą rywalizację w różnych dyscyplinach sportu takich jak np. piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka czy siatkówka. Nad obiektem wzniesiona zostanie lekka konstrukcja zadaszenia, która pozwoli użytkować boisko także przy niesprzyjającej pogodzie. W stosunku do klasycznej sali gimnastycznej to rozwiązanie dużo tańsze zarówno jeśli chodzi o koszty samej inwestycji, jak i koszty utrzymania obiektu.

Dla uczennic i uczniów SP w Trzycierzu będzie to radykalna zmiana warunków nauczania. Dotychczas szkoła dysponowała wyłącznie trawiastym boiskiem, które ograniczało zasadniczo możliwość prowadzenia zajęć. Nowy obiekt służyć będzie nie tylko szkole, ale także mieszkańcom gminy, a w szczególności klubom sportowym. Zadaszenie obiektu pozwoli użytkować go niemal przez cały rok. Przeszkodą nie będą nawet opady śniegu.

Koszty inwestycji wyniosą 3,36mln zł, ale dużą część z nich zostanie pokryta z dofinansowania pozyskanego przez gminę. Na modernizację boiska pozyskano około800 tys. zł, zaś na budowę zadaszenia ponad 1,6mln zł z realizowanego przez  Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu Olimpia