Coraz bardziej widoczne są efekty prac przy budowie chodnika przy drodze powiatowej w Łęce. Realizowana przez powiat nowosądecki inwestycja jest współfinansowana z budżetu gminy Korzenna.

Budowa chodnika to część dużej powiatowej inwestycji o wartości blisko 24 mln zł, która jest prowadzona na odcinkach o długości kilku kilometrów w Naściszowej, Librantowej i Łęce. Najbardziej interesująca mieszkańców naszej gminy część inwestycji dotyczy budowy chodnika w Łęce, który z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych ma szczególną wagę. Samorządowe władze jeszcze w poprzedniej kadencji porozumiały się z władzami powiatu w sprawie dofinansowania kosztów prac z tym związanych. W efekcie budżet gminy wyłoży na ten cel ponad 1,6 mln zł.

Zgodnie z umową zakończenie całej inwestycji, obejmującej poza Łęką także fragmenty drogi w Naściszowej i Librantowej, powinno nastąpić w ciągu 1000 dni od dnia podpisania umowy, co nastąpiło w drugiej połowie 2022 roku. Efekty robót wykonywanych w Łęce są już jednak mocno widoczne. Ułożono już część chodnika, a prace na pozostałym odcinku są w trakcie realizacji.

Poza budową chodnika modernizowana jest także nawierzchnia drogi, a wzdłuż jezdni wybudowane zostanie oświetlenie.