Zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej Lenki zorganizowano w Szkole Podstawowej w Łęce. Odzew na inicjatywę Mileny Bołoz, uczennicy klasy VIII, był powszechny. W efekcie zebrano prawie 2300 zł.

Lenkę, byłą uczennicę szkoły w Łęce, w ostatnim roku los bardzo ciężko doświadczył. Nowotwór zabrał jej mamę, a po tym, gdy dziewczynka trafiła do rodziny zastępczej okazało się, że także ona cierpi na nowotwór – chłoniaka Hodgkina. Onkologiczne leczenie objęło (zakończoną już) chemioterpię oraz prowadzoną aktualnie radioterapię.

Milena Bołoz zaproponowała kolegom i koleżankom organizację akcji charytatywnej „ Lizak dla Lenki”, polegającej na zbiórce pieniędzy potrzebnych na dojazdy na miejsce leczenie i koszty rehabilitacji. Przygotowane przez nią kosze z lizakami wraz z koleżankami rozprowadzała wśród uczennic i uczniów oraz pracowników szkoły, którzy gremialnie wsparli akcję, kupując słodkości. Sprzedaż, którą komisyjnie podsumowano, przyniosła dochód w wysokości blisko 2300 zł. Cała suma 11 marca została przekazana Lence. – Była wzruszona, gdy nas zobaczyła i prosiła, aby wszystkim serdecznie podziękować – relacjonuje Mariola Pater, nauczycielka SP w Łęce.