Chat z wójtem to okazja do rozmowy on-line z Wójtem Gminy Korzenna. Na pytania mieszkańców wójt odpowiada na bieżąco, a dzięki internetowym łączom pytania jednocześnie może zadawać wiele osób znajdujących się w różnych miejscach.

Chat uruchamiany jest w zapowiadanym wcześniej dniu i w wyznaczonych godzinach. Informacja o tym publikowana jest na oficjalnej stronie internetowej gminy, a także w razie potrzeby w innej formie np. w dwumiesięczniku „Echo Korzennej” lub w postaci ogłoszeń.