Firma ze Stalowej Woli zmodernizuje infrastrukturę teleinformatyczną w Urzędzie Gminy Korzenna – taki jest wynik przetargu na usługę, która usprawni obsługę mieszkańców. Zwycięska oferta opiewa na ponad 320 tys. zł i mieści się w kwocie przeznaczonej na ten cel w budżecie gminy.

Gmina zdecydowała się na ogłoszenie przetargu w związku z tym, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozyskała dofinansowanie, pokrywające w całości koszty modernizacji. Obejmie ona zarówno wymianę systemu informatycznego, jak i urządzeń będących w dyspozycji urzędu. Po latach eksploracji wykorzystywany dotychczas sprzęt komputerowy jest coraz bardziej awaryjny, a rosnąca ilość danych, wymagających archiwizacji, potrzebuje wydajniejszych urządzeń. Modernizację wymusza także rosnąca liczba spraw załatwianych w ramach e-administracji. Niezbędne jest także solidne zabezpieczenie systemu przed potencjalnymi atakami z zewnątrz

Spośród trzech złożonych ofert propozycja firmy ze Stalowej Woli była najkorzystniejsza. Pozostałe dwie przekraczały zaplanowaną kwotę, wynoszącą ponad 393 tys. zł, nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zgodnie ze specyfikacją przetargową firma dostarczy urzędowi m.in. 20 laptopów, oprogramowanie biurowe, serwery, skaner, urządzenie wielofunkcyjne, system nagłośnieniowy do wideokonferencji wraz z kamerą, oprogramowanie antywirusowe, wyświetlacze, system archiwizacji danych oraz system bezpieczeństwa cyfrowego. Najprawdopodobniej lista zakupów będzie ostatecznie jeszcze szersza w związku z tym, że planowane wydatki na ten cel są wyższe od propozycji przetargowej.

Modernizacja ma być przeprowadzona w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy.