W roku 2017 Centrum Kana w Nowym Sączu zrealizowało kolejną edycję programu „CZYSTE POWIETRZE – CZYSTA SPRAWA” w Gminie Korzenna. Działanie było możliwe dzięki pomocy finansowej i współpracy z Urzędem Gminy Korzenna oraz wójtem – Panem Leszkiem Skowronem. Celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży dotycząca przeciwdziałaniu powstawania zjawiska smogu, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i niepalenia śmieci. Przeszkoleni i przygotowani wolontariusze przeprowadzili 42 godzin interaktywnych warsztatów dla 185 uczniów z klas III oraz 28 godzin dla 176 uczniów z klas V. Dodatkowo, uczniowie klas III wzięli udział w konkursie plastycznym i Gminnym turnieju wiedzy ekologicznej. 

Projekt został zrealizowany we wszystkich 13 szkołach podstawowych z terenu Gminy Korzenna. 

Analogiczne działania prowadzono w innych gminach Kotliny Sądeckiej, Uzdrowiskach Krynicko – Popradzkich oraz w Nowym Sączu. Tym samym, projekt „CZYSTE POWIETRZE- CZYSTA SPRAWA” jest największym i systematycznie realizowanym programem edukacyjnym w kraju, który uzupełnia działania samorządów służące ograniczaniu niskiej emisji.

http://kana.nowysacz.pl/