mgr Marcin Zwolenik – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

tel.         (18) 440-66-17e-mail     marcinzwolenik@ug.korzenna.plpokój      7

mgr inż. Krystian Górka – Podinspektor ds. inwestycji i remontów dróg gminnych

tel.         (18) 440-66-12e-mail     krystiangorka@ug.korzenna.plpokój      2

mgr inż. Aneta Iljuczonek – Podinspektor ds. wodno-kanalizacyjnych

tel.         (18) 440-66-17e-mail     anetailjuczonek@ug.korzenna.plpokój      7

inż. Witold Krok – Podinspektor ds. inwestycji i remontów

tel.         (18) 440-66-36e-mail     witoldkrok@ug.korzenna.plpokój      2

mgr Urszula Kamykowska – Podinspektor

tel.         (18) 440-66-12e-mail     urszulakamykowska@ug.korzenna.plpokój      3

Natalia Pietruch – Pomoc administracyjna ds. dróg gminnych i przeglądów technicznych 

                          obiektów budowlanych 

tel.         (18) 440-66-33e-mail     nataliapietruch@ug.korzenna.plpokój      6