mgr Magdalena Dwojak – p. o. Kierownika Referatu

tel.        (18) 440-66-44e-mail    magdalenadwojak@ug.korzenna.plpokój     210  

mgr inż. Wiesław Widlak

-Inspektor ds. technicznych

-Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

tel.        (18) 440-66-33e-mail    wieslawwidlak@korzenna.plpokój     009

Wioletta Sobczyk – Podinspektor w Biurze Obsługi Klienta

tel.        (18) 440-66-41e-mail    mariabajerska@ug.korzenna.plpokój     010

Janina Kantor – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

tel.        (18) 440-66-40e-mail    janinakantor@ug.korzenna.plpokój     010

mgr Ilona Gołąb – Sekretarka

tel.        (18) 440-66-30tel.        (18) 440-66-10e-mail    sekretariat@korzenna.plpokój     sekretariat

mgr Joanna Kmak – Referent

tel.        (18) 440-66-41e-mail    joannakmak@korzenna.plpokój     dziennik podawczy

mgr inż. Filip Szura – Informatyk

tel.        (18) 440-66-19e-mail    filipszura@ug.korzenna.plpokój     009