mgr Magdalena Dwojak – p. o. Kierownika Referatu
tel.: (18) 440-66-44
e-mail: magdalenadwojak@ug.korzenna.pl
pokój: 210

mgr inż. Wiesław Widlak
– Inspektor ds. technicznych
– Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
tel.: (18) 440-66-33
e-mail: wieslawwidlak@korzenna.pl
pokój: 009

Wioletta Sobczyk – Podinspektor w Biurze Obsługi Klienta
tel.: (18) 440-66-41
e-mail: mariabajerska@ug.korzenna.pl
pokój: 010

Janina Kantor – Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
tel.: (18) 440-66-40
e-mail: janinakantor@ug.korzenna.pl
pokój: 010

mgr Ilona Kmak – Podinspektor
tel.: (18) 440-66-44
e-mail: ilonagolab@ug.korzena.pl
pokój: 210

mgr Joanna Domalik – Sekretarka
tel.: (18) 440-66-10
e-mail: sekretariat@korzenna.pl
pokój: sekretariat