Joanna Mazurkiewicz- Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 

tel.         (18) 440-66-22e-mail     joannamazurkiewicz@ug.korzenna.plpokój      003