Debata z udziałem policji i mieszkańców poświęcona bezpieczeństwu na terenie gminy Korzenna, a zwłaszcza w okolicach targowiska w Korzennej odbędzie się jutro tj. 20 grudnia o godz. 17.30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Korzenna (II piętro, pokój nr 209). Do udziału w organizowanej przez komendanta Komisariatu Policji w Grybowie Leszka Górskiego zaprasza mieszkańców wójt Leszek Skowron.

Debata jest odpowiedzią na analizę stanu bezpieczeństwa prowadzoną w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wynika z niej, że na terenie naszej gminy problem dotyczy w szczególności parkingu przy placu targowym w Korzennej oraz terenu samego targowiska.

W debacie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Każdy będzie miał możliwość przedstawienia swoich uwag i sugestii w tej sprawie.

Szczegółowy harmonogram spotkania znajduje się niżej.

Plan debaty:

17.15 – 17.30 – zajmowanie miejsc przez uczestników debaty, zapoznanie z programem debaty,

17.30 – 17.50 – rozpoczęcie, przywitanie uczestników debaty,

17.50 – 18.00 – przedstawienie przez moderatora tematu debaty,

18.00 – 18.10 – prezentacja jednostki – KP Grybów/PP Korzenna, wystąpienia organizatora debaty,

18.10 – 18.30 – wystąpienia prelegentów – omówienie przyczyn i skutków zachowań grupujących się osób, analiza zagrożeń w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz danych statystycznych,

18.30 – 19.10 – dyskusja uczestników debaty, wypracowanie wniosków, wypełnienie ankiet,

19.10 – 19.30 – podsumowanie i zakończenie debaty.