Referat załatwiający sprawę: Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 27 w godzinach pracy urzędu Pani Zdzisława Fyda nr tel. 18 440 66 13 nr fax. 18 441 70 39 e-mail: zdzislawafyda@ug.korzenna.pl  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Deklarację można otrzymać w pokoju nr 27 Urzędu Gminy Korzenna lub pobrać ze strony internetowej. Wypełnioną Deklarację należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Korzenna w pokoju nr 27 lub za pośrednictwem sołtysa wsi.Pytania w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi można kierować na adres e-mail smieci@korzenna.pl