Ponad 17,5 tys. zł zebrano podczas zorganizowanej przez Szkolne Koło „Caritas” Szkoły Podstawowej w Korzennej akcji dobroczynnej na rzecz ciężko chorej Natalii Wielgus. W zbiórkę włączyło się osiem szkól z terenu gminy Korzenna oraz jedna szkoła spoza gminy.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pionizatora i nowego wózka inwalidzkiego dla uczennicy SP w Korzennej. Natalia z ciężką chorobą zmaga się od urodzenia. Z prośbą o pomoc do szkolnego koła Caritas zwrócili się rodzice dziecka. W odpowiedzi zorganizowano akcje charytatywną „Złotówka na metry”. W szkołach biorących udział w akcji ustawiono skarbonki, do których przez dwa tygodnie można było wrzucać złotówki. Potem ułożono monety w linii prostej i zmierzono długość tak utworzonego odcinka, przyznając zwycięstwo klasie, której odcinek był najdłuższy. Zwycięscy w nagrodę otrzymywali dzień bez pytania i dzień bez sprawdzianu.

W pomoc obok szkoły w Korzennej zaangażowały się szkoły z Jasiennej, Mogilna, Lipnicy Wielkiej, Posadowej Mogilskiej, Miłkowej, Łęce, Koniuszowej oraz Mogilan.