DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WSPARCIE FINANSOWE ZADAŃ I PROGRAMÓW W REALIZACJI ZADAŃ

POMOCY SPOŁECZNEJ
– Budżet zadaniowy – 13.1.4.1
– Dział 852 rozdział 85295 § 2030

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim „Senior +” na lata 2021-2025, Edycja 2024 w ramach Modułu II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +” w roku 2024.

Liczba miejsc dofinansowywanych w placówce w ramach umowy wynosi 15.

Celem dotacji jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów.

Program skierowany jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WOJEWODY – 65 520 zł
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA – 179 940,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY
CZERWIEC 2024

Pliki do pobrania