Ponad 800 tys. zł ogółem będą miały do własnej dyspozycji wszystkie sołectwa w tym roku. W większości przypadków pieniądze z Funduszu Sołeckiego zostaną przeznczone na utrzymanie dróg.

Kwota będąca do dyspozycji każdego z sołectwa jest obliczana na podstawie algorytmu, uwzględniającego m.in. liczbę ludności. W tym roku sołectwa najmniejsze będą miały do wydania ponad 27,5 tys. zł (Bukowiec) oraz ponad 29 tys. zł (Słowikowa i Niecew). Budżet większych sołectw wynosi ponad 41 tys. zł (Łyczana), 44 tys. zł (Trzycierz), blisko 47 tys. zł (Janczowa) i ponad 49 tys. zł (Miłkowa). Największa sołectwa dysponować będą kwotami od ponad 56 tys. zł (Łęka) do 59,5 tys. zł (Jasienna, Koniuszowa, Korzenna, Lipnica Wielka, Mogilno, Posadowa Mogilska, Siedlce, Wojnarowa).

Zdecydowana większość sołeckich pieniędzy zostanie przeznaczona na utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej. Poza tym część budżetu wykorzystana będzie na prowadzenie zajęć muzyczno-tanecznych z zespołem regionalnym (Janczowa, 4 tys. zł), zakup wyposażenia dla jednostek OSP (Jasienna – 5 tys. zł, Słowikowa – 1 tys. zł, Trzycierz – 1 tys. zł).