Mieszkańcy naszej gminy zainteresowani dofinansowaniem do wymiany pieców mogą skorzystać ze wsparcia z budżetu gminy. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 6 tys. zł.

Jak dotąd do Urzędu Gminy Korzenna złożono zaledwie dwa wnioski w tej sprawie, podczas gdy przeznaczona na to pula pieniędzy wystarczy na pomoc dla 15 gospodarstw domowych. Zgodnie z założeniami programu, którego głównym celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa jakości powietrza w naszej gminie, dofinasowanie może pokryć maksymalnie 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Pieniądze można wykorzystać na wymianę pieców pozaklasowych, pieców III i IV klasy, nie spełniających wymagań ekoprojektu, na piece na gaz, pellet i zgazowujące drewno.

Zainteresowani uzyskaniem dofinansowania powinni się pospieszyć, ponieważ rozliczenie dofinansowania powinno nastąpić do końca grudnia br.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy.