Nawet 10 tys. zł dotacji będą mogli otrzymać mieszkańcy naszej gminy w ramach „Gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korzenna”. Podjęcie uchwały w tej sprawie znalazło się w porządku obrad zaplanowanej na 5 kwietnia sesji Rady Gminy Korzenna. Radni zadecydują ponadto m.in. o pomocy dla rolników poszkodowanych wskutek gradobicia oraz przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Korzenna i wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Korzenna”.

Program budowy oczyszczalni ścieków to rozwiązanie dedykowane wszystkim gospodarstwom, które ze względu na uwarunkowania techniczne i finansowe nie będą mogli być podłączone do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z projektem uchwały budżet gminy pokryje im koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do wysokości 10 tys. zł.

W programie sesji znalazło się także głosowanie w sprawie przyjęcia programu pomocy dla osób prowadzących gospodarstwa rolne dotkniętych skutkami gradobicia. Zakłada on jednorazowe wsparcie finansowe, pozwalające zrekompensować część poniesionych strat i umożliwić prowadzenie dalszej działalności rolniczej.

Podczas jutrzejszej sesji zaplanowano także uhonorowanie ojca pułkownika dr Jana Golonki tytułem Honorowego Obywatela Gminy Korzenna. Z kolei tytuł „Zasłużonego dla Gminy Korzenna” otrzymają Maria Wójcik oraz śp. Elżbieta Wysowska.

Sesja rozpocznie się o godz. 13:00 w Muzycznym Dworze w Lipnicy Wielkiej. Porządek obrad tutaj.