Tegoroczne XXV Dożynki Województwa Małopolskiego odbędą się w Korzennej – zadecydowali radni podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego. – Cieszę się z tego, bo nasza gmina od dawna kultywuje dożynkowe tradycje – komentuje Leszek Skowron, Wójt Gminy Korzenna.

Głosowanie w sprawie powierzenia naszej gminie organizacji dożynek wojewódzkich było jednym z pierwszych punktów porządku obrad. Za przyjęciem uchwały było 35 radnych czyli wszyscy, uczestniczący w głosowaniu. Tym samym wniosek gminy Korzenna w tej sprawie został uwzględniony. W opinii wójta Leszka Skowrona gmina Korzenna to z pewnością bardzo dobre miejsce na organizację tego typu wydarzenia. – Rolnictwem trudni się duża część naszych mieszkańców i nasza gmina wydaje się naturalną lokalizacją dla wojewódzkich obchodów święta plonów – uzasadnia. Dożynkowe świętowanie organizowane jest w gminie nieprzerwane od 2007 roku, a wieńce przegotowują zawsze wszystkie sołectw. Równocześnie jest to największa impreza masowa na terenie gminy, która przyciąga także gości z innych gmin.

Jak wynika z przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały nasza gmina w związku z organizacją tego wydarzenia może otrzymać z budżetu województwa nawet 200 tys. zł.  Szczegółowe zasady dofinansowania określi odrębne porozumienie pomiędzy województwem a gminą. Z dotychczasowej praktyki wynika, że pozyskane wsparcie powinno być m.in. przeznaczone na organizację konkursu wieńca dożynkowego i nagrody z tym związane, a także na pokrycie kosztów wyjazdu zwycięskiej delegacji wieńcowej do Warszawy na dożynki ogólnopolskie.