Pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych, odbywającym się w miniony weekend w ramach 51. Góralski Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej zajął zespół Lipniczanie.

W rywalizacji wystąpiły 52 grupy z województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Oceniało je jury w składzie dr Artur Czesak (etnograf), Benedykt Kafel (etnograf), dr Dorota Majerczyk (etnolog) i prof. Stanisław Węglarz (antropolog kulturowy). Komisja oceniająca w protokole końcowym zaznaczyła, że zaprezentowane widowiska odznaczały się wysokim poziomem artystyczno-merytorycznym, świadczącym o pielęgnowaniu tradycji i solidnej pracy instruktorów.

Występujący w konkursie Lipniczanie pokazali widowisko „Droby”, nawiązujące do tradycyjnych obyczajów kolędowania. W opinii jurorów zasłużyli na pierwsze miejsce i nagrodę finansową w wysokości 1000 zł. W sumie przyznano trzynaście takich równorzędnych nagród.

Z Bukowiny Tatrzańskiej nikt nie wyjechał z pustymi rękami. Grand Prix otrzymała grupa „Pasterze” ze Szczyrzyca, a ponadto przyznano 19 równorzędnych drugich miejsc, 16 równorzędnych trzecich miejsc oraz trzy równorzędne wyróżnienia.