Ponad 550 tys. zł kosztował remont drogi gminnej Jasienna – Rozdole – Mieściska w Jasiennej. Na inwestycję gmina pozyskała ponad 440 tys. zł z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Prace objęły remont istniejącej drogi, profilowanie i  zagęszczenie podłoża,  wzmocnienie podbudowy oraz wykonanie jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami z kruszywa łamanego. Długość remontowanego odcinka to 260 m.

Realizacja inwestycji podyktowana była bardzo złym stanem jezdni, spowodowanym zniszczeniami wskutek nawalnych opadów deszczu.