Jeszcze w tym roku droga w Słowikowej „Ðo Librantowej koło Basty” zostanie zmodernizowana. Realizacja prac powinna nastąpić do końca sierpnia.

Droga wymaga przebudowy ze względu na jej zły stan. Nawierzchnia jest popękana, pełna wybojów, a miejscami nie ma jej w ogóle. Planowane prace obejmą położenie nawierzchni betonowej na odcinku o długości ponad 1200 m. Droga będzie miała szerokość od 3 do 5 m, wykonane zostaną także pobocza o szerokości maksimum o,75 m. W ramach tej inwestycji wybudowany zostanie również przepust z barierami oraz oznakowanie poziomie i pionowe.

Roboty zostaną powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Korzenna. Umowa w tej sprawie powinna być podpisana jeszcze w tym miesiącu.