Podsumowano wydatki na zimowe utrzymanie dróg za listopad i grudzień ubiegłego roku. W porównaniu do wydatków w roku 2022 koszty wzrosły o około 85 procent.

Zima w listopadzie i grudniu ub. r. okazała się znacznie sroższa niż rok wcześniej. Intensywne opady śniegu, które pojawiły się relatywnie wcześnie spowodowały, że sprzęt do odśnieżania musiał wyjechać na drogi wcześniej. Ze względu na większą liczbę dni z opadami pługi wyjeżdżały na wyznaczone trasy także częściej niż poprzednio. Efekt był taki, że z budżetu gminy na odśnieżanie i likwidację śliskości jezdni zgodnie z obowiązującymi standardami dla dróg gminnych wydano w tym okresie 332 tys. zł.

W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku oznacza to wzrost o około 85 procent. Wówczas koszty zimowego utrzymania dróg zamknęły się kwotą 180 tys. zł.