Jednostka OSP  Mogilno wzbogaciła się o nowe wyposażenie. Zakup był możliwy, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”.

Wniosek o wsparcie w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego złożyła gmina Korzenna. Po pozytywnej weryfikacji wniosek został zaakceptowany. W efekcie dla OSP Mogilno można było kupić pilarkę ratowniczą oraz siedem kompletów ubrań koszarowych. Sprzęt pozwoli druhom z Mogilna skuteczniej wykonywać działania ratownicze.

W sumie na nowe wyposażenie wydano blisko 16,3 tys. zł, z czego połowę pokryło dofinansowanie z budżetu województwa.

 

 

„Zakup sprzętu oraz umundurowania dla jednostki OSP Mogilno” – Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego