O dofinansowanie do odbudowy stodoły będącej elementem zabudowy dworskiej w Korzennej zabiega nasza gmina. Wniosek w tej sprawie został złożony do Programu Polski Ład dedykowanego ochronie zabytków.

Odbudowa obiektu byłaby kolejnym etapem rewitalizacji dworu w Korzennej wraz z parkiem, która została rozpoczęta przed kilkoma laty. Renowacji poddano wówczas zabudowania dworu oraz teren zielony. Z jej efektów mieszkańcy korzystają na wiele sposobów od lat. W jednym z budynków jest restauracja, w drugim siedziba Centrum Kultury w Korzennej oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Okazjonalnie organizowane są tutaj imprezy plenerowe takie jak m.in. Dożynki Gminne.

Przeprowadzona przed laty rewitalizacja nie objęła ze względu na ograniczone możliwości finansowe odbudowy stodoły. Teraz pojawia się szansa na dokończenie dzieła i – w efekcie – poszerzenie możliwości i funkcji dworu.

W budynku stodoły, która architektonicznie nawiązywałaby do dwóch pozostałych obiektów, znalazłoby się pomieszczenie na minimum 200 miejsc. Obiekt byłby podpiwniczony, a w przyszłości także ocieplony, dzięki czemu można byłoby go wykorzystywać na różne sposoby. Mógłby np. pełnić funkcję sali koncertowej, lokalu na wynajem pod organizację uroczystości prywatnych czy spotkań firmowych.

Wstępna koncepcja zakłada, że stanąłby za budynkiem dworu i byłby połączony zadaszoną przewiązką z jego zapleczem gastronomicznym, co umożliwiłoby swobodne przejście z jednego obiektu do drugiego bez względu na warunki pogodowe.

O tym, czy plany zostaną zrealizowane, zadecydują wyniki naboru do Polskiego Ładu, które poznamy najprawdopodobniej w ciągu 2-3miesięcy. Gmina wnioskuje o wsparcie w wysokości 995 tys. zł.