Edukacja to po stronie wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Korzenna na ten rok pozycja najbardziej kosztowna. Przeznaczono na nią ponad 37,5 mln zł, co stanowi blisko 34% wszystkich wydatków gminy w tym roku.

Z tej ogólnej puli najwięcej pochłonie utrzymanie szkół podstawowych. W ciągu roku na ten cel pójdzie ponad 24 mln zł. W większości pieniądze te zostaną wydane na wynagrodzenia i należne od nich składki (ponad 20,5 mln zł). Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych kosztować będą ponad 4,8 mln zł, przedszkola ponad 3 mln zl, a szkolne świetlice -ponad 860 tys. zł. Na dowożenie uczniów do szkół wydanych zostanie ponad 620 tys. zł, a na dokształcanie nauczycieli zaplanowano ponad 150 tys. zł. Z kolei utrzymanie szkoły muzycznej I stopnia to wydatek przekraczający 2,8 mln zł.

Pozostałe pieniądze pozwolą na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnych metod i organizacji nauczania w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.