Przedszkole w KorzennejAdres:    Korzenna 324, 33-322 KorzennaTel.:    (18) 441-99-12Adres e-mail:   przedszkole@korzenna.plStrona internetowa:   http://korzenna.przedszkolna.netDyrektor:    mgr Agnieszka Semla

Niepubliczne Przedszkole Językowe „BAJKA”

Adres: Korzenna 254, 33-322 KorzennaTel.: 570 930 828Adres e-mail: przedszkole.bajka@onet.pl

Dyrektor: Joanna Bocheńska – Łaś

Niepubliczne Przedszkole Językowe „BAJKA 2”

Adres: Korzenna 537, 33-322 KorzennaTel.: 537-661-744Adres e-mail: przedszkole.bajka@onet.pl

Dyrektor: Joanna Bocheńska – Łaś

Ważne informacje:

Zarządzenie Nr OŚW.0050.261.2023 Wójta Gminy Korzenna z dnia 30 października 2023 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.Zarządzenie Nr OŚW.0050.271.2022 Wójta Gminy Korzenna z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.Załącznik do Zarządzenia Nr OŚW.0050.271.2022 Wójta Gminy Korzenna z dnia 16 listoapda 2022 r.Zarządzenie Nr OŚW.0050.295.2021 Wójta Gminy Korzenna z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę KorzennaZarządzenie nr OŚW.0050.295.2020 Wójta Gminy Korzenna z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korzenna.

Druki dla przedszkoli niepublicznych:

Wniosek o udzielenie dotacji dla przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnegoInformacja o  aktualnej liczbie uczniówInformacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Korzenna