Szkoły na terenie Gminy Korzenna

Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Janczowej

Adres: Janczowa 104, 33-322 Korzenna

Tel.: (18) 440-99-55

E-mail: sp_janczowa@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Sylwia Zwolenik

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej

Adres: Jasienna 207, 33-322 Korzenna

Tel./fax: (18) 441-70-30

E-mail: sp_jasienna@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Grzegorz Kozakowski

 

Szkoła Podstawowa im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

Adres: Koniuszowa 203, 33-326 Mogilno

Tel./Fax: (18) 440-51-03

E-mail: sp_koniuszowa@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Monika Fikiel-Szkarłat

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Korzennej

Adres: Korzenna 324,33-322 Korzenna

Tel.: (18) 441-70-08

E-mail: sp_korzenna@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Dariusz Brończyk

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej

Adres: Lipnica W. 25, 33-323 Lipnica Wielka

Tel/fax: (18) 441-70-85

E-mail: sp_lipnicawielka@korzenna.pl

Dyrektor: mgr inż. Marcin Wojnarowski

 

Szkoła Podstawowa w Łęce

Adres: Łęka 1, 33-322 Korzenna

Tel.: (18) 441-75-01

E-mail: sp_leca@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Anna Kita

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej

Adres: Miłkowa 114, 33-322 Korzenna

Tel.: (18) 440-99-34

E-mail: sp_milkowa@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Iwona Ruchała

 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie

Adres: Mogilno 14, 33-326 Mogilno

Tel/fax: (18) 440-54-03

E-mail: sp_mogilno@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Małgorzata Skoczeń

 

Szkoła Podstawowa w Posadowej Mogilskiej

Adres: Posadowa M. 131, 33-326 Mogilno

Tel.: (18) 440-54-04

E-mail: sp_posadowa@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Barbara Kubiak

 

Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach

Adres: Siedlce 162, 33-322 Korzenna

Tel/fax: (18) 441-75-09

E-mail: sp_siedlce@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Joanna Kozak

 

Szkoła Podstawowa w Trzycierzu

Adres: Trzycierz 68, 33-322 Korzenna

Tel.: (18) 441-99-18

E-mail: sp_trzycierz@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Ewa Brudzińska

 

Szkoła Podstawowa w Wojnarowej

Adres: Wojnarowa 278, 33-322 Korzenna

Tel.: (18) 441-70-73

E-mail: sp_wojnarowa@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Aneta Krasińska-Sikoń

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Korzennej

Adres: Korzenna 324, 33-322 Korzenna

Tel.: (18) 533-34-44

E-mail: smkorzenna@korzenna.pl

Dyrektor: mgr Piotr Górski