ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. Nr. 64 poz. 565 z 2005r. oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz.U. Nr. 200 poz. 1651 z 2005r. pragniemy poinformować, iż Urząd Gminy Korzenna posiada Elektroniczna Skrzynkę Podawczą na serwerze www.epuap.gov.pl   – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.
 
W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:

Założyć konto na serwerze ePUAP. ( jeżeli nie zostało wcześniej założone )

Zalogować się na platformę ePUAP

Przejść na zakładkę „Katalog usług”

Przejść do „Lista wszystkich usług wg podziału terytorialnego”

Odszukać Urząd Gminy Korzenna ( woj. MAŁOPOLSKIE, Powiat nowosądecki, Korzenna)

Wybrać „Złożenie wniosku do Instytucji”

W pozycji „Formularz” kliknąć link „Przejdź do formularza”

Prawidłowo wypełnić formularz

Podpisać wniosek certyfikowanym elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Zweryfikować wniosek

Wysłać do Urzędu Gminy Korzenna