„EtnoPolska to program Narodowego Centrum Kultury, uruchomiony w 2018 roku. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze, szczególnie w małych ośrodkach. Program zakłada preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców. EtnoPolska wspiera unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.”

 

W 2023 roku na liście projektów dofinansowanych znalazła się oferta Centrum Kultury w Korzennej, której głównym założeniem było wzbogacenie kapeli regionalnej w nowe stroje. Zadanie nosiło tytuł  „Zakup strojów regionalnych z pogranicza lachowsko-pogórzańskiego”.   Właśnie zakończyliśmy jego realizację.  Efektem końcowym projektu są nowe 4 komplety strojów damskich oraz 7 kompletów strojów męskich charakterystycznych dla naszego regionu nazywanego przez etnografów Pogórzem Sądeckim. Oznacza to, że wpływ na kulturę niematerialna ale także materialną, w tym stroje miały dwa regiony tzn. Lachy Sądeckie oraz Pogórzanie.  

 

Kwota dofinansowania – 30 000 zł