Gmina Korzenna przeznaczyła w 2024 rok 28 tys. zł pomocy finansowej na „Program usuwania odpadów zawierających azbest z terenu powiatu nowosądeckiego” realizowany przez powiat nowosądecki. Pieniądze zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów usuwania azbestu w gospodarstwach na terenie gminy.

Pierwotnie zadeklowane przez gminę wsparcie było mniejsze i wynosiło 16 tys. zł. O zwiększeniu dofinansowania przesądziło duże zainteresowanie mieszkańców skorzystaniem z programu. Dotychczas złożono 31 wniosków w przypadku azbestu już usuniętego z pokryć dachowych, zaś dalszych 57 wniosków dotyczy sytuacji, gdy usunięcie azbestu ma dopiero nastąpić.

Kwota zadeklarowana przez gminę Korzenna w połowie pokryje koszty usuwania i utylizacji azbestu.

W okresie 2016-2022 z gospodarstw na terenie gminy usunięto 750 ton azbestu, co oznacza z programu skorzystało około 250 gospodarstw. W dalszym ciągu do usunięcia pozostaje w gminie blisko 2800 ton.

Wnioski o pomoc finansową można składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, a wszelkie informacje w tej sprawie dostępne są tutaj