Symbolicznym wciągnięciem flagi państwowej na maszt rozpoczęła funkcjonowanie jednostka wojskowa w Wojnarowej. Aktualnie w jednostce stacjonuje kilkudziesięciu żołnierzy, a do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do kilkuset. Zainteresowani służbą w Wojnarowej oraz pracą w administracji cywilnej w powstającej jednostce powinni kontaktować się z Wojskowym Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu.

Decyzja o utworzeniu jednostki w Wojnarowej zapadła już znaczni wcześniej. Gmina sprzedała wojsku terenu w Wojnarowej, na których od kilku miesięcy trwają prace przygotowawcze. Niepodołań boiska piłkarskiego stanęły kontenery mieszkalne, powoli gromadzony jest także sprzęt wojskowy.

Wczoraj po raz pierwszy wciągnięto na maszt flagę państwową, rozpoczynając tym samym faktyczną dzielność jednostki. W wydarzeniu uczestniczył gen. bryg. Tadeusz Nastarowicz, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, w skład której wchodzi jednostka w Wojnarowej. Wśród zaproszonych gości był także m.in. wójt Leszek Skowron.

Jednostka zajmie teren o powierzchni ponad 30 ha. Po zaktualizowaniu koncepcji zagospodarowania terenu realizowane będą prace projektowe, a następnie rozpocznie się budowa stałych obiektów.

Flaga na maszt! Wojsko w Wojnarowej