Remonty i utrzymanie gminnej infrastruktury drogowo-mostowej pochłoną w tym roku większość wydatków w ramach Funduszu Soleckiego. Z ogólnej sumy, wynoszącej około 850 tysięcy złotych, która będzie do wyłącznej dyspozycji sołectw, na ten cel przeznaczono około 810 tys. zł.

Pieniądze z Funduszu Sołeckiego to, mówiąc w skrócie, wydzielona w budżecie gminy część przeznaczona do dyspozycji sołectw, które podczas zebrań wiejskich decydują o sposobie ich wykorzystania. Kwoty dla poszczególnych sołectw wyliczane są na podstawie określonego w obowiązujących przepisach algorytmu, uwzględniającego liczbę mieszkańców.

W tym roku największe pod względem liczby ludności sołectwa będą miały do dyspozycji ponad 63 tys. zł (Korzenna, Koniuszowa, Jasienna, Lipnica Wielka, Mogilno, Siedlce, Wojnarowa). Nieco mniej, bo niespełna 63 tys. zł będzie miała Posadowa Mogilska. Z kolei Łęka będzie miała nieco ponad 60 tys. zł, Miłkowa – ponad 51 tys. zł, Janczowa – blisko 50 tys. zł, Trzycierz – niespełna 48 tys. zł, Łyczana – niecałe 45 tys. zł, Niecew i Słowikowa – ponad 31 tys. zł, Bukowiec – ponad 29 tys. zł.

Wzorem ubiegłego roku mieszkańcy sołectw zdecydowali się wydać pieniądze głównie na utrzymanie infrastruktury drogowo-mostowej. Wszystkie sołectwa uwzględniły w swoich wydatkach ten cel, a w Bukowcu, Koniuszowej, Korzennej, Lipnicy Wielkiej, Łyczanej, Mogilnie, Niecwi, Posadowej Mogilskiej i Wojnarowej na drogi i mosty przeznaczono wszystkie pieniądze z Funduszu Sołeckiego.

W Trzycierzu poza utrzymaniem dróg wskazano jeszcze zakup wyposażenia dla OSP Siedlce oraz wsparcie dla KGW w Trzycierzu. W Słowikowej zdecydowano się również na dofinansowanie dla OSP Siedlce. Podobnie w Siedlcach część pieniędzy przeznaczono na wyposażenie dla jednostki OSP. Z kolei w Miłkowej i w Łęce część środków zaplanowano na wyposażenie szkół, a w Janczowej postanowiono wyasygnować pieniądze także na prowadzenie zajęć taneczno-muzycznych z zespołem regionalnym.