Trwa głosowanie w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Spośród zgłoszonych projektów jeden dotyczy gminy Korzenna. Możemy otrzymać 100 tys. zł, ale pod warunkiem, że propozycja grupy naszych mieszkańców uzyska duże poparcie w głosowaniu.

Projekt „Korzenna, moja mała Ojczyzna – edukacja regionalna i promocja lachowsko-pogórzańskiego regionu Małopolski” zakłada organizację zajęć muzyczno-tanecznych (200 godzin dla 40 dzieci z zespołów Małe Janczowioki z Janczowej oraz Mali Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej. Ponadto jego ramach zaplanowano także kupo 24 komplety strojów regionalnych (12 kompletów męskich i 12. damskich) dla kół gospodyń wiejskich, które uczestniczą w imprezach i wydarzeniach o charakterze kulturalnym na terenie całej Małopolski. Projekt obejmuję ponadto organizację wyjazdów z występami obydwu zespołów oraz KGW na wydarzenia kulturalne w naszym województwie.

Wnioskowane dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego wynosi 100 tys. zł. Pieniądze te trafią do naszej gminy, o ile poprze go wystarczająco duża liczba mieszkańców, pozwalająca wygrać rywalizację z innymi projektami. Głosować można już teraz na jeden z trzech sposobów:

– elektronicznie na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl,– poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do jednej z urn zlokalizowanych w punktach głosowania ustalonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego,– korespondencyjnie poprzez przesłanie karty do głosowania.

Głosowanie internetowe potrwa nieco dłużej, bo do 18 czerwca.

Szczegóły dotyczące głosowania znajdują się tutaj