GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY „CZYSTE POWIETRZE”

ADRES: 33-322 Korzenna 325, pok. 004

TELEFON: 18 4401035 wew. 45

E-MAIL: gabrielasternal@ug.korzenna.pl

Godziny obsługi: ŚR: 7.15-15.15, PT: 7.15-15.15

 

https://czystepowietrze.gov.pl/

www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 259

LICZBA ZAWARTCH UMÓW O DOFINANSOWANIE: 196

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 115

SUMARYCZNA KWOTA WYPLACONYCH DOTACJI: 3 130 776,30 zł

Stan na 31.03.2024

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 

TREŚĆ PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE: Program priorytetowy Czyste Powietrze 2024.pdf

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 1) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: ZAŁ 2 PPCP koszty kwalifikowane część 1 Programu

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 2) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: ZAŁ 2a PPCP koszty kwalifikowane część 2 Programu 

KOSZTY KWALIFIKOWANE ORAZ MAKSYMALNY  POZIOM DOFINANSOWANIA DLA CZĘŚCI 3) PROGRAMU DLA BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA: ZAŁ 2b PPCP koszty kwalifikowane część 3 Programu 

 

Przydatne linki:

Kalkulator grubości izolacji ocieplenia: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze” (baza ma charakter informacyjny, nie stanowi rankingu, a urządzenia/materiały uszeregowane są w kolejności losowej): https://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx 

Kalkulator dotacji http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/