Harmonogram wywozu odpadów niesegregowanych (zmieszanych):

Trasa główna:                     

04.07.2013 r.

01.08.2013 r.

05.09.2013 r.

03.10.2013 r.

07.11.2013 r.

05.12.2013 r.          

Trasa główna i dodatkowa:

18.07.2013 r.

14.08.2013 r.

19.09.2013 r.

17.10.2013 r.

21.11.2013 r.

19.12.2013 r.

Trasa uzupełniająca:

04.07.2013 r.

05.09.2013 r.

07.11.2013 r.

 

Harmonogram zbiórki odpadów segregowanych:

Trasa główna i dodatkowa:

24.07.2013 r.

21.08.2013 r.

25.09.2013 r.

23.10.2013 r.

27.11.2013 r.

23.12.2013 r.

Trasa uzupełniająca:

24.07.2013 r.

25.09.2013 r.

27.11.2013 r.