Harmongoram wywozu odpadów segregowanych i niesegregowanych na rok 2024 znajduje się w załączeniu.

Pliki do pobrania