Kapitał Ludzki

EFS

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„HELLO KITTY”

Sprawozdanie końcowe: zobacz

 

Projekt „Hello Kitty” współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt realizowany jest przez Centrum Kultury w Korzennej z siedzibą 33-322 Korzenna 342.

Główny cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 6-5 lat uczęszczających do klas „0” w Korzennej do końca roku szkolnego 2010/2011.

Celami szczegółowymi są:

wyposażenie uczniów klasy „0” z Zespołu Szkół w Korzennej w podstawową wiedzę z zakresu j. angielskiego

wzrost poziomu integracji i umiejętności działania w grupie BO

wzbogacenie BO w wiedzę z zakresu przyrody, kultury i tradycji najbliższej okolicy (tzw. edukacja regionalna)

Wsparciem w projekcie zostaną objęte dzieci w wieku 5-6 lat z klasy „0” w Korzennej w liczbie 32 (16 dziewczynek i 16 chłopaków) rekrutowanych na podstawie kryteriów: miejsca zamieszkania na terenie Gminy Korzenna oraz uczęszczania do klasy „0” w Zespole Szkół w Korzennej

Rekrutacja prowadzona będzie w Biurze projektu znajdującym się w Centrum Kultury w Korzennej oraz częściowo w budynku Zespołu Szkół w Korzennej.

W ramach projektu zaproponowane zostaną następujące rodzaje wsparcia:

zajęcia z j. angielskiego w liczbie 2 h/ tyg. w dwóch grupach, prowadzone od października 2010 do końca roku szkolnego 2010/2011

wycieczki edukacyjne oraz spotkania integracyjne – „Powitanie wiosny”, wycieczka do ZOO w Krakowie, „Dzień Dziecka”.

Udział w projekcie jest bezpłatny.