Informacja o wyborze najkorzystniejesze oferty w trybie rozeznania cenowego pisemnego na wykonanie robót konserwatorskich wramach inwestycji „Odsłonięcie i konserwacja dekoracji malarskich w zabytkowym kościele św. Marcina Biskupa w Mogilnie”

Pliki do pobrania